Usługi archeologiczne
Izabela Gomułka
Tel. 693 801 600

Istniejemy na rynku od 2011 roku.
Oferujemy kompleksową obsługę archeologiczną inwestycji budowlanych.

Świadczymy usługi prowadzenia rozpoznawczych i ratunkowych badań archeologicznych, nadzorów archeologicznych oraz przygotowania wniosku o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
Wykonujemy badania archeologiczne na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządów.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Dysponujemy własną pracownią, przystosowaną do składowania i opracowania materiału archeologicznego.
Wykopaliska i nadzory archeologiczne prowadzimy na terenie Mazowsza oraz Dolnego Śląska.


Posiadamy wszelkie, wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania zawodu.
Działamy na podstawie ustawy o ochronie zabytków, nakładającej obowiązek ochrony zabytków archeologicznych w formie wskazanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Jeżeli inwestycja jest zlokalizowana w terenie objętym ochroną konserwatorską lub na terenie potencjalnego występowania zabytków archeologicznych warunkiem koniecznym przeprowadzenia inwestycji będzie przeprowadzenie programu prac archeologicznych w formie wskazanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Dysponujemy własną pracownią, przystosowaną do składowania i opracowania materiału archeologicznego Dostosowujemy badania do harmonogramu prac inwestycji. Jesteśmy w stanie zapewnić własny sprzęt ciężki.