Nadzór archeologiczny

Czym jest nadzór i jaki ma wpływ na inwestycję?
Nadzór archeologiczny jest usługą o najmniejszym wpływie na harmonogram realizacji inwestycji.
Prowadzony jest równolegle z pracami budowlanymi i ziemnymi w miejscu istnienia nawarstwień i zabytków archeologicznych.
Polega on na obecności archeologa podczas wykonywania prac ziemnych, takich jak odhumusowanie obszaru, wykonanie wykopów pod instalacje, fundamenty itp.
W trakcie nadzoru archeolog wykonuje dokumentację oraz nadzoruje prace ziemne w celu zabezpieczenia nawarstwień kulturowych w przypadku ich odkrycia, następnie sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru.


Kiedy potrzebujesz nadzoru?
Konieczność wykonania nadzoru wynika z:
– zaleceń Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków
– decyzji o warunkach zabudowy
– zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Od czego zacząć?
– pierwszym etapem jest zdobycie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
– otrzymanie pozwolenia może potrwać do 30 dni
– IM WCZEŚNIEJ ZGŁOSISZ SIĘ DO ARCHEOLOGA TYM ŁATWIEJSZA BĘDZIE TO PROCEDURA!
– po otrzymaniu pozwolenia ustalasz termin wykonania prac ziemnych z archeologiem zgodnie z twoim harmonogramem inwestycji (najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac)


Zostało ci mniej niż 30 dni do rozpoczęcia prac ziemnych? ZADZWOŃ!