BADANIA ROZPOZNAWCZE I WYKOPALISKOWE PROWADZONE SĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

Rodzaje badań rozpoznawczych:

– Badania powierzchniowe
Stosowane w celu rozpoznania zakresu obszaru o wartości archeologicznej podczas inwestycji obejmujących zasięgiem bardzo duży teren. Badania mają formę nieinwazyjną – bez wykonywania wykopów
Szacowny czas trwania: 3-7 dni


– Badania sondażowee
Polegają na wykonaniu wykopów poglądowych na terenie obszaru inwestycji. Stosowane są gdy wykonanie standardowych prac wykopaliskowych musiałoby objąć duży obszar. Jest to forma ograniczająca koszty obsługi archeologicznej dla inwestora
Szacowny czas trwania: 1-3 dni


– Odwierty archeologiczne
Służą punktowemu rozpoznaniu terenu inwestycji w celu oceny zagrożenia jego wartości historycznej
Szacowny czas trwania: 1-2 dni


– Wykopaliskowe badania archeologiczne
Prowadzone są na obszarze o dużym zagrożeniu zniszczenia stanowiska archeologicznego. Jest to forma przebadania obszaru inwestycji za pomocą prac ręcznych, bez użycia sprzętu ciężkiego, co wiąże się z wydłużonym czasem realizacji.
Dopóki badania te nie zostaną zakończone wraz z przekazaniem sprawozdania do Konserwatora Zabytków, prace budowlane nie mogą być realizowane.
Szacowny czas trwania: od 3 tygodni


Od czego zacząć?
- wszystkie wymienione formy badań wymagają zdobycia odrębnego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
- planując inwestycję zarezerwuj czas na zdobycie pozwolenia tj. do 30 dni + na przeprowadzenie badań
- skontaktuj się z archeologiem na minumum 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji jeśli musisz wykonać badania rozpoznawcze i na minimum 8 tygodni przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych


Zostało ci mniej niż 30 dni do rozpoczęcia prac ziemnych? ZADZWOŃ!